nov
26
ZINGEN IN DE KERK, GEHOORZAAM ZIJN AAN DE OVERHEID OF....?
Mijn opvoeding was Gereformeerd Vrijgemaakt. Jaren lang ging ik twee keer naar de kerk zondags. Ik begreep weinig van de leer maar wat me na jaren later na veel lezen en voelen is bijgebleven is dat Jezus volgens mijn opvatting altijd de weg naar je hart zoekt. Vandaar al zijn prachtige en indrukwekkende gelijkenissen. Geen oordeel, maar een bewustzijn creëren. Confronteren met dat wat er werkelijk in jouw hart leeft. Met welke intenties ik leef en handel.

In het land zingt onder gelovigen een discussie die gaat over gehoorzaamheid. Gehoorzaak zijn aan God of toch de overheid.
Gaat gehoorzaamheid niet altijd over keuzes maken vanuit Liefde. Vanuit je hart. Je ziel. Want daar ís God. Wanneer je keuzes maakt vanuit die Liefde ben je gehoorzaam aan God. Ofwel: laat je hart niet overnemen door iets anders dan de Liefde (van God)
En als dat tóch gebeurt: geloof me: dat voel je. Dan keer je terug naar de Liefde. Gehoorzaamheid gaat volgens mij niet zo over regels, maar over je hart en wat daar leeft. Over hartsverlangens.

Over mij: ik heb niets (meer) met preken, dan ga ik vaak even lezen moet ik bekennen. En nee, niet in de bijbel.
Voor mij is het samen zingen zondags in de (Martini) kerk ontmoeting met God. Nieuwe liefde tanken. Me verbinden met die liefde. Als ik kon kiezen - en dat kan ik niet want de kerk heeft zingen afgeschaft vanwege de maatregelen - zou ik kiezen te zingen. Dat is een zorgvuldige afweging. De WHO heeft onlangs gezegd dat het moraliteitsgetal inmiddels op 0.13 staat. Dat is wat anders dan de 3.4 die ze in maart vaststelden en maatregelen op baseerden. Ter vergelijking: de griep heeft een moraliteitsgetal van 0.16.
Voor 98 procent van de bevolking is het coronavirus geen enkel probleem. (RIVM) Het zijn vrijwel alleen maar mensen van 80 jaar en ouder die er echt ziek van worden en een enkeling overlijdt.

De gemiddelde leeftijd van een overledene is 81 jaar (RIVM) met een levensverwachting van 3 tot 15 maanden. (RIVM)
Wat de onze overheid wil is dat we van klein naar groot allemaal ongekende offers brengen voor deze mensen. Die dit vaak zelf niet eens willen. We stellen ons vertrouwen op mondkapjes, op 1.5 meter afstand en allerlei maatregelen van de overheid. Echter, de belangrijkste bron van leven, ontmoeting met God wordt ook als offer gevraagd.
Nog een belangrijke vraag: we hebben allemaal verantwoording voor elkaar. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw keuzes. Ik ben verantwoordelijk voor mijn keuzes en verantwoordelijk voor mijn reacties op jouw keuzes. Om daar in liefde mee om te gaan.

Als jij oud en kwetsbaar bent. Als jij ziek ben en aan het einde van je leven bent gekomen. Als er voor jou misschien nog maar een paar dingen echt belangrijk zijn. Als voor jou de eredienst en God ontmoeten in de kerk, het samen zingen een van die dingen is. En jij kiest er voor het risico te nemen God te ontmoeten, te kiezen voor leven bij de naderende dood.
Wie ben ik om tegen jou te zeggen, je mag niet gaan. Want ik wil niet dat jij dood gaat of ziek wordt.
Ik wil niet de regie over jouw leven en ik wil al helemaal niet de regie over jouw band met God. Niet de regie over het recht op jouw leven en dood.
Gehoorzaamheid is een beweging vanuit je hart en begint altijd bij Liefde en verbondenheid mét God. Liefde draagt boosheid, draagt onrust, draagt pijn en draagt angst. Draagt liefdeloosheid. Liefde maakt bewust. Een hart vol liefde weet precies wat te doen.
Dat Voorbeeld hebben we. Durven we ons Hart te volgen? Durf ik mijn Hart te volgen? Durf ik te vertrouwen?

Gereformeerd, synodaal, rooms, katholiek, Baptist, evangelisch en nog zo veel meer.
Wij waren er allemaal bij. Ook Sela, de bekende en inmiddels overleden Zangeres, toen op die woensdagavond in Groningen. In de prachtige Martinikerk met dit geweldige orgel. Allemaal verschillend. Aanbidden, misschien juist voor troost, misschien met een intens gevoel van dankbaarheid, misschien vanuit een onbekend verlangen. Maar allemaal met één missie. Ons verbinden met God om zijn Liefde te ervaren en te Zijn. Want alleen (Gods) Liefde wijst ons de weg: U zij de glorie is wat we zongen!  https://www.youtube.com/watch?v=JCI22bX2uBI Ik zou er een boete voor over hebben dit komende zondag samen te zingen. En het liefst met alle denkbare verschillende religies. Met jou, met en voor God! Wan: dan zullen bergen vrede dragen!

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt!
Dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt! Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
Zij gaan in vrede voort,
zij wand'len voor uw ogen,
Want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.