sep
24
OVERHEID STOP MET BESCHULDIGEN STUDENTEN - TIJD VOOR WAARHEID

Amerikaanse RIVM nu ook lijn Maurice de Hond

Als verslaggever voor Media Totaal Roden ben ik dat wat bij ons bekend staat als de 'coronacrisis' gaan onderzoeken. Na aanleiding van besmettingen bij studenten en de reacties van de overheid hierop heb ik onlangs met een aantal studenten gesproken die me bezwoeren zich aan de 1.5 meter maatregelen te houden. Ik geloof ze, waarom zou ik ze niet geloven? En deze studenten wonen ook niet allemaal bij elkaar in een studentenhuis zodat ze daar elkaar massaal besmetten. Het gemak waarmee burgervader Schuiling en minister Hugo de Jonge als ook onze premier deze studenten zonder enig gedegen onderzoek in staat van beschuldiging stelt is zorgelijk en onrustbarend. Ze moeten hun verantwoording nemen, alsof ze dat niet doen. En erger nog: deze ferme beschuldiging leidt af van de werkelijke problematiek en dus van de oplossing. Want ondanks dat de studenten zich wél aan de maatregelen zeggen houden, werden er toch tientallen besmet. Bij meerdere korpsen.

Studenten komen samen in sociëteiten, wat vaak kleine (re) en besloten ruimtes zijn. Ze zijn vaak langer bij elkaar. En sommigen raken besmet of in ieder geval positief getest. Een veel waarschijnlijker scenario is dus dat de verspreiding die niet via de RIVM-druppel plaats vindt maar via aerosolen.

Zelfs de Amerikaanse RIVM komt nu tot die conclusie dat dit de belangrijkste manier van verspreiding is. Veel Europese onderkennen inmiddels deze manier van verspreiding en dat het een belangrijke is. In Duitsland heeft Merkel het toegegeven. In België voeren ze op dit moment een open debat over dit onderwerp. Het lukraak beschuldigen van studenten lijkt dan ook veeleer op het verbloemen van eigen falen en het stelselmatig bewandelen van de schijnbaar enige weg van de 1.5 meter druppel. Voor studenten onverteerbaar, deze onrechtmatigde en niet onderbouwde beschuldiging en het staat een echte oplossing in de weg. Het aanpraten van een schuldgevoel tegenover de studenten is ook uit ethische overwegingen onaanvaardbaar.

Vrijwel alle besmettingen vinden plaats in afgesloten of besloten ruimtes, zoveel is inmiddels duidelijk. Het wordt tijd om alle beschuldigende vingers weg te halen en al helemaal bij studenten. Het wordt de hoogste tijd voor de waarheid. De talrijke brandbrieven van vooraanstaande medici, die zich grote zorgen maken over het huidige beleid, mogen en kunnen niet langer worden genegeerd. Het was al maanden tijd voor bezinning, maar het is nog niet te laat. In ieder geval is uur 'U' aangebroken en is de noodzaak meer dan ooit aanwezig dat de beleidsbepalers óf opstappen op werkelijk hun eigen rol gaan onderzoeken. En in plaats van alles en iedereen te beschuldigen, het woord 'zelfreflexie' op te gaan zoeken in de dikke Van Dalen, ego's afleggen en met een open blik naar alle inmiddels aanwezige kennis te kijken.

De moed hebben groter te zijn dan hun angst beleid te veranderen of toe te moeten geven ergens een verkeerde afslag te hebben genomen. En op zijn minst een uitnodiging te doen tot een open debat en uitnodigingen te sturen aan een brede groep deskundigen. Want de uitwassen van dit beleid beginnen onrustbarende vormen aan te nemen. Zo is er de sterke wens van de overheid om zonder enige terughoudendheid achter onze voordeur te kunnen ingrijpen. terwijl daar (vrijwel) niets aan de hand is en zeker niet de bron van de clusterbesmettingen is. Dat is duidelijk geworden uit vele internationale en onderzoeken en ook Maurice de Hond komt tot deze conclusie.

Dat verdienen de studenten, dat verdienen de mensen in het verpleeghuis, dat verdienen de zorgmedewerkers, dat verdient u en ja, dat verdienen ook onze beleidsbepalers. Omdat iedereen de waarheid verdient en alleen dat ons samen bindt en als (enige) basis kan dienen van beleid dat recht recht doet aan iedereen. En niet in de laatste plaats: aan onze toekomst, de studenten. Zo maakt 'samen tegen corona' plaats voor 'samen voor een eerlijke en gezonde samenleving.'